โปรโมชั่นน่าสนใจอีซูซุมิว-เซเว่น

“โอกาสพิเศษอยู่ตรงหน้า” เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับท่านเจ้าของอีซูซุมิว-เซเว่น
โปรโมชั่นน่าสนใจ“โอกาสพิเศษอยู่ตรงหน้า” เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับท่านเจ้าของอีซูซุมิว-เซเว่น

745642-tile

เอกสิทธิ์พิเศษต่อที่ 1 สำหรับท่านเจ้าของรถอีซูซุมิว-เซเว่นเดิม

• ท่านเจ้าของอีซูซุมิว-เซเว่นทุกรุ่น รับบัตรกำนัลพิเศษ 50,000 บาท สำหรับการซื้อรถอีซูซุมิว-เอ็กซ์ทุกรุ่น
• บัตรกำนัลพิเศษ 50,000 บาท ไม่สามารถใช้ร่วมกับแคมเพจ์นอื่นๆได้

เอกสิทธิ์พิเศษต่อที่ 2 สำหรับคนพิเศษของคุณ

• ท่านเจ้าของอีซูซุมิว-เซเว่นทุกรุ่น นอกจากได้รับเอกสิทธิ์พิเศษต่อที่ 1 แล้ว ท่านยังมีเอกสิทธิ์เพิ่มเติม โดยสามารถมอบบัตรกำนัลพิเศษมูลค่า 50,000 บาท สำหรับการซื้อรถอีซูซุมิว-เอ็กซ์ ให้กับคนในครอบครัว
• กรณีมอบสิทธิ์ดังกล่าว ผู้รับมอบสิทธิ์จะต้องมีหนังสือการมอบสิทธิ์ และแสดงเอกสารสำคัญตามกฏหมาย เพื่อยืนยันความเกี่ยวข้องระหว่างผู้ได้รับสิทธิ์ และผู้รับมอบสิทธิ์ตามขอบข่ายการมอบสิทธิ์ที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ได้ที่โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ

หมายเหตุ :

1. บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของแคมเพจ์น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ผลการพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาด และเป็นที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ