หยุดโกรธ หยุดเกลียด

Anger

หยุดโกรธ หยุดเกลียด

“ชีวิตเรามีเวลาอยู่ในโลกกันไม่มากนัก ฉะนั้นเราไม่ควรมาเสียเวลากับเรื่องไม่ชอบคนนี้ชังคนนั้นเลย เราควรจะก้าวข้ามความโกรธเกลียดชิงชังกันให้เร็วที่สุด”

คอลัมน์ คำพระ
ว.วชิรเมธี