เหรียญหลวงพ่อทอง ๒๕๐๘

998789

อย่างที่ทราบว่าหลวงพ่อท่านได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นในปี ๒๔๘๒ แต่ต้องประสบกับภาวะสงครามจึงเป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง หลวงพ่อไม่ได้ละความพยายามจนแล้วเสร็จ ขอพระราชทานเขตวิสุงคามสีมาได้ในปี ๒๔๙๕ (ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๖๙ ตอนที่ ๒ หน้า ๙๙๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๕) หลังจากที่ท่านมรณภาพประมาณ ๕ เดือน ต่อมาหลวงพ่อประเดิม โกมโล(วัดเพลงวิปัสสนา กทม.) ได้ร่วมกับศาสนิกชนในการจัดผูกพัทธสีมาอุโบสถในปลายปี ๒๕๐๘
ในครั้งนั้น หลวงพ่อประเดิมท่านได้เป็นประธานสร้างเหรียญที่ระลึกหลวงพ่อทอง โดยมีลักษณะเหรียญด้านหน้าและด้านหลังผิดกับเหรียญรุ่น ๒๔๘๖ เล็กน้อย(เพื่อเป็นตำหนิ) ด้านหลังเขียนบอกปีที่สร้างคือ ๒๕๐๘ และเหรียญมีขนาดบางกว่า เป็นเนื้อทองแดงและมีจำนวนน้อยมาก ต่อมาพระสมุห์สว่าง ถาวรจิตฺโต เจ้าอาวาสในขณะนั้น เห็นว่าคณะศิษย์จำนวนมากยังไม่มีเหรียญที่ระลึกและหาทุนสมทบสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดดอนสะท้อน จึงสร้างเหรียญเพิ่มอีกโดยเป็นเนื้อกะหลั่ยทองจำนวน ๒,๕๐๐ เหรียญ รูปเหรียญมีลักษณะเหมือนกันกับเนื้อทองแดงทุกประการ

Read More

เหรียญหลวงพ่อทอง ๒๔๘๖

21689

เป็นที่ทราบกันดีว่า ในปีพ.ศ.๒๔๘๔-๒๔๘๘ นั้น เป็นช่วงที่เกิดภาวะสงครามโลกครั้งที่๒ ชายชาตรีตามหมู่บ้านต่างๆถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารเพื่อรับใช้ประเทศ ในการป้องกันศัตรูผู้มุ่งร้ายต่ออธิปไตยของชาติ มีบางรายถึงกับต้องหนีการเป็นทหาร บางรายก็ต้องเป็นด้วยความจำใจ แต่มีผู้ชายส่วนหนึ่งจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่ตั้งใจจะไปสู้รบกับศัตรู สมกับเป็นชายชาติทหารอก ๓ ศอก วีรชนที่เสียสละกอบกู้บ้านกู้เมืองเสียจริงๆ แต่ในการไปทำหน้าที่นั้น ทุกคนรู้ดีว่าเป็นภาระที่หนักหน่วง และตระหนักดีว่าแม้ชีวิตตนเองก็สามารถพลีได้ แต่กระนั้นก็ยังหวังพึ่งอำนาจพุทธคุณของหลวงพ่อตามวัดต่างๆ เพื่อให้ตนเองมีชีวิตรอดกลับมาโดยปลอดภัย จึงต้องเสาะแสวงหาเครื่องรางมาไว้กับตัว
ในหมู่บ้านดอนสะท้อนก็เช่นเดียวกัน มีพระอาจารย์ทองซึ่งเป็นพระเถราจารย์ผู้ทรงพุทธคุณ เป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านแถบนี้รวมถึงส่วนอื่นๆในภาคใต้ด้วย หลวงพ่อท่านจึงสร้างวัตถุมงคลซึ่งเป็นเหรียญห้อยคอ เพื่อให้แก่ลูกศิษย์ที่มารบเร้ากันมาก รูปเหรียญที่ท่านสร้างนี้นับเป็นเหรียญรุ่นแรกที่เป็นรูปหลวงพ่ออยู่ด้านหน้า ส่วนด้านหลังนั้นมียันต์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท่าน ตัวเหรียญเป็นรูปใบสาเกแต่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า”พิมพ์เต่า” เพราะมีลักษณะคล้ายเต่าที่เหยียดขาออก ด้านหน้าเหรียญจะมีความโค้งนูนเหมือนกับกระดองเต่าเช่นเดียวกัน
ด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงพ่อครึ่งองค์ ส่วนบนมีชื่อเขียนเป็นแนวโค้งตามรูปเหรียญว่า”วัดดอนสท้อน” โดย ส ไม่มีสระอะเหมือนชื่อวัดในปัจจุบัน โค้งด้านล่างเขียนว่า “พระอาจารย์ทอง” ขอบเหรียญ ๒ ชั้นที่เรียกกันว่า ๒ ขอบ ส่วนตำหนิของเหรียญที่บ่งบอกว่าเป็นของแท้ ขอให้สังเกตและพิจารณาด้วยตัวท่านเองแล้วกัน เพราะมาระยะหลังเหรียญหลวงพ่อที่เป็นเหรียญเลียนแบบ ออกมาสู่วงการพระเครื่องมากมายเหลือเกิน
ด้านหลังจะเป็นรูปยันต์เอกลักษณ์เฉพาะของท่าน ตัวยันต์ภาษาขอมตามแถวที่เรียงจากบนสู่ล่าง(แถวกลาง)คือ มะ,นะ,อุ แถวที่เรียงจากซ้ายสู่ขวา(แถวกลาง)คือ มะ,นะ,อะ ด้านบนตัวยันต์มี อุณาโลม ด้านซ้ายและขวาของแถวบนมี นะทรหด วางคู่กัน ด้านซ้ายและขวาแถวล่างมี นะล้อม วางคู่กัน ส่วนด้านล่างสุดเขียนบอกปีที่สร้าง พ.ส.๒๔๘๖
เหรียญรุ่นนี้สร้างน้อยมากแต่จะเป็นจำนวนเท่าไหร่นั้น หลักฐานที่ชัดเจนเป็นหนังสืออ้างอิงไว้ไม่มีเขียนบอก ทราบแต่เพียงว่าเป็นเนื้อโลหะทองแดงและเงินเท่านั้น

Read More

เหรียญหลวงพ่อทอง ๒๔๘๐

45698977857

เป็นเหรียญรุ่นที่ ๓ ไม่มีชื่อวัดไม่มีชื่อหลวงพ่อไม่มีปีที่สร้างมีแต่ยันต์ด้านหลังที่เป็นเอกลักษณ์เท่านั้น สร้างเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถหลังใหม่ ซึ่งสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๒
รายละเอียดของเหรียญ ๒๔๘๐ มีเส้นขอบ ๑ เส้นถัดมาเป็นเส้นจุดไข่ปลา ๑ เส้นและเส้นขอบอีก ๑ เส้น ด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธชินราชปางเรือนแก้ว นั่งขัดสมาธิมีกลีบบัวคว่ำ-หงายรองรับ มีอักษรขอม อิ จำนวน ๔ ตัว ส่วนด้านหลังมีเส้นขอบ ๑ เส้นถัดมาเป็นเส้นจุดไข่ปลา ๑ เส้นและเส้นขอบอีก ๑ เส้น ตรงกลางมียันต์เอกลักษณ์เฉพาะของหลวงพ่อ อ่านจากบนลงล่าง มิ, นะ, อุ อ่านจากซ้ายไปขวา มะ, นะ, อะ เหรียญที่สร้างไม่ทราบจำนวนแน่ชัดแต่ทราบว่าน้อยมาก มีเนื้อเงินและทองแดง

Read More